หลักสูตรช่างซ่อมโทรทัศน์ - จอ LCD
หมวดหมู่สินค้า: อิเล็กทรอนิกส์
รหัส : VID
ราคา 7,000.00 บาท

แท็ก:

30 มกราคม 2018

ผู้ชม 595 ผู้ชม

 

VID :  ช่างระบบภาพ

เนื้อหาหลักสูตร

หลักการรับ-ส่งเครื่องรับโทรทัศน์ , การทำงานของเครื่องส่งโทรทัศน์ , มาตรฐานในการส่งสัญญาณโทรทัศน์  , ความรู้เกี่ยวกับโทรทัศน์สี, คอนเวอร์เตอร์ , ไมโครคอมพิวเตอร์ในเครื่องรับโทรทัศน์สี , ระบบการแสดงผลการทำงาน-OSD , ระบบโปรเทคชั่นเซอร์วิสโหมด-Service Mode , การตรวจซ่อมวงจรเครื่องรับโทรทัศน์สี , สรุปแนะนำอาการเสียทั่วไปของเครื่องรับโทรทัศน์สี , หลักการทำงานของโทรทัศน์สี LCD , โครงสร้างและองค์ประกอบของโทรทัศน์สี LCD ระบบบัส , หน่วยความจำ, การแสดงผลอักษรย่อ, ความหมายและลักษณะหน้าที่ต่างๆ ของเซอร์วิส โหมด วิเคราะห์-ปฎิบัติการตรวจซ่อมอาการเสียต่างๆสิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ
- หนังสือเรียน
- ผู้ที่สำเร็จการศึกษา(สอบผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 70% ทั้งทฤษฎีและปฎิบัติ รวมทั้งต้องเข้าเรียนไม่ต่ำกว่า 80%จะได้รับประกาศนียบัตร
- ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนเรียนซ้ำได้ไม่จำกัดรุ่น-รอบ-สาขาภายใน 1 ปี โดยเสียค่าธรรมเนียมการเรียนเพิมเพียง 100 บาท


 

Engine by shopup.com