หลักสูตรติดตั้ง-ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
หมวดหมู่สินค้า: ไอที
รหัส : NET
ราคา 5,500.00 บาท

แท็ก:

30 มกราคม 2018

ผู้ชม 558 ผู้ชม

หลักสูตร NET ติดตั้ง-ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

เนื้อหาหลักสูตร

   องค์ประกอบของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์, มาตรฐาน IEEE 802.3 สำหรับระบบใช้สายเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบใช้สายเป็นเครือข่าย Ethernet, ระบบไร้สาย Wireless Lan ระบบมาตรฐาน IEEE 802.11 สำหรับระบบการติดตั้ง-อุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย, การติดตั้ง Card Ethernet และ Drives, การเข้าหัวสายสัญญาณ RJ45, การตรวจเช็คสายสัญญาณด้วยเครื่องตรวจสอบสายสัญญาณ การติดตั้ง Hub/Switch, Hub/Switch 2 ตัว, การติดตั้ง Server, การทำ Hard Disk Raid การกำหนด IP Address/Gateway, Share Folder/Printer Optical Drive/Hard Disk, Map Drive การควบคุมฯ ด้วยโปรแกรม Remote Admin, การติดตั้ง Wireless Lan แบบ USB, PCI การติดตั้ง Access Point, เทคนิคการตรวจเช็คระบบฯ

จำนวนชั่วโมงเรียน : 60 ชม.     
ระยะเวลาการเรียน
รอบเช้า : 8 ครั้ง | 8 วัน
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.


รอบวันอาทิตย์ : 6 ครั้ง | 6 สัปดาห์
เวลา 08.30-15.30 น.สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ
หนังสือเรียน
ผู้ที่สำเร็จการศึกษา(สอบผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 70% ทั้งทฤษฎีและปฎิบัติ รวมทั้งต้องเข้าเรียนไม่ต่ำกว่า 80%จะได้รับประกาศนียบัตร
ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนเรียนซ้ำได้ไม่จำกัดรุ่น-รอบ-สาขาภายใน 1 ปี โดยเสียค่าธรรมเนียมการเรียนเพียง 100 บาท
 

Engine by shopup.com