หลักสูตรพื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์
หมวดหมู่สินค้า: อิเล็กทรอนิกส์
รหัส : BAS
ราคา 8,000.00 บาท

แท็ก:

30 มกราคม 2018

ผู้ชม 1895 ผู้ชม

หลักสูตร BAS อิเล็กทรอนิกส์

เนื้อหาหลักสูตร

     ไฟฟ้าเบื้องต้น , หน่วยวัดทางไฟฟ้า, ประเภทของไฟฟ้า, กฎของโอห์ม, การวิเคราะห์และต่อวงจรแบบต่างๆ การใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า, การทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, ตัวต้านทาน-Resistor, ตัวเก็บประจุไฟฟ้า-Capacitor ขดลวด-Inductor, หม้อแปลงไฟฟ้า-Transformer, ลำโพงและไมโครโฟน, สารกึ่งตัวนำ-Semiconductor ไดโอด-Diode, ไดโอดเปล่งแสง-LED, ซีเนอร์ ไดโอด-Zener Diode, ทรานซิสเตอร์-Transistor การต่อแหล่งจ่ายไฟฟ้า-Power Supply, การต่อและวิเคราะห์วงจรขยายทรานซิสเตอร์ เครื่องขยายเสียง-Amplifier แบบต่างๆ, ปฎิบัติประกอบ-ตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง
สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ
หนังสือเรียน 
ผู้ที่สำเร็จการศึกษา(สอบผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 70% ทั้งทฤษฎีและปฎิบัติ รวมทั้งต้องเข้าเรียนไม่ต่ำกว่า 80%จะได้รับประกาศนียบัตร
ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนเรียนซ้ำได้ไม่จำกัดรุ่น-รอบ-สาขาภายใน 1 ปี โดยเสียค่าธรรมเนียมการเรียนเพียง 100 บาทEngine by shopup.com