ดูหน้า

กำหนดเปิดสอนรุ่นใหม่

 

ตารางเปิดรุ่น สาขาดาวคะนอง

รหัส

หลักสูตร

รุ่น

จันทร์ - ศุกร์

กำหนดเปิด

รุ่น

อาทิตย์

กำหนดเปิด
BAS หลักสูตรพื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์ 89 2 มี.ค. 61 76 6 พ.ค 61
VID ช่างซ่อมโทรทัศน์ - จอ LCD 87 1 ก.พ. 61 2 6 พ.ค. 61
COM ช่างซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์ 82 2 มี.ค. 61 164 4 มี.ค. 61

NET 

ช่างคอมพิวเตอร์เครือข่าย 66 17 ม.ค. 61 85 6 พ.ค. 61
NBK ช่างซ่อมโน้ตบุ๊ค 32 15 ก.พ. 61 39 1 ก.ค. 61
MOB ช่างซ่อมมือถือและแท๊บเลต 166 1 ก.พ. 61 77 4 มี.ค. 61
IEE ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม 36  1 ก.พ. 61 34 6 พ.ค. 61
PLC ช่างโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรล   สนใจติดต่อเจ้าหน้าที่   สนใจติดต่อเจ้าหน้าที่
CCV ช่างติดตั้งกล้องวงจรปิด 1 1 ก.พ. 61 2 4 มี.ค. 61
SAT ช่างติดตั้งจานดาวเทียม 1 15 ก.พ. 61 2 4 มี.ค. 61
AIR ช่างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 34 15 ก.พ. 61 130 4 มี.ค. 61
BBS ช่างซ่อมบิ๊กไบค์     2 6 พ.ค. 61

 

 

ตารางเปิดรุ่น สาขาลาดพร้าว

รหัส

หลักสูตร

รุ่น

จันทร์ - ศุกร์

กำหนดเปิด

รุ่น

อาทิตย์

กำหนดเปิด
BAS หลักสูตรพื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์ 88 1 ก.พ. 61 74 6 พ.ค 61
VID ช่างซ่อมโทรทัศน์ - จอ LCD 88 2 มี.ค. 61 2 6 พ.ค. 61
COM ช่างซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์ 132 1 ก.พ. 61 118 1 ก.ค. 61

NET 

ช่างคอมพิวเตอร์เครือข่าย 86 15 ก.พ. 61 54 2 ก.ย. 61
NBK ช่างซ่อมโน้ตบุ๊ค    สนใจติดต่อเจ้าหน้าที่ 40 28 ก.ย. 61
MOB ช่างซ่อมมือถือและแท๊บเลต    สนใจติดต่อเจ้าหน้าที่ 72 6 พ.ค. 61
IEE ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม 31  1 ก.พ. 61 33 4 มี.ค. 61
PLC ช่างโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรล   สนใจติดต่อเจ้าหน้าที่   สนใจติดต่อเจ้าหน้าที่
CCV ช่างติดตั้งกล้องวงจรปิด   สนใจติดต่อเจ้าหน้าที่   สนใจติดต่อเจ้าหน้าที่
SAT ช่างติดตั้งจานดาวเทียม   สนใจติดต่อเจ้าหน้าที่   สนใจติดต่อเจ้าหน้าที่
AIR ช่างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 31 17 ม.ค. 61 117 4 มี.ค. 61
BBS ช่างซ่อมบิ๊กไบค์   สนใจติดต่อเจ้าหน้าที่    สนใจติดต่อเจ้าหน้าที่

 

 

 

 


08 มกราคม 2018

ผู้ชม 1731 ครั้ง

Engine by shopup.com