ดูหน้า

กำหนดเปิดสอนรุ่นใหม่

 

ตารางเปิดรุ่น สาขาดาวคะนอง

รหัส

หลักสูตร

รอบวันจันทร์ - วันศุกร์
รอบวันอาทิตย์
 BAS    หลักสูตรพื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์ 3 ก.ย. 61 2 ก.ย. 61
 VID    ช่างซ่อมโทรทัศน์ - จอ LCD 1 ส.ค. 61 2 ก.ย. 61
 COM    ช่างซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์ 3 ก.ย. 61 2 ก.ย. 61
 NET    ช่างคอมพิวเตอร์เครือข่าย 16 ก.ค. 61 2 ก.ย. 61
 NBK    ช่างซ่อมโน้ตบุ๊ค 16 ส.ค. 61 2 ก.ย. 61
 MOB    ช่างซ่อมมือถือและแท๊บเลต 1 ส.ค. 61 2 ก.ย. 61
IEE    ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม 1 ส.ค. 61 2 ก.ย. 61
PLC    ช่างโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรล สนใจติดต่อเจ้าหน้าที่ สนใจติดต่อเจ้าหน้าที่
 CCV    ช่างติดตั้งกล้องวงจรปิด สนใจติดต่อเจ้าหน้าที่ 2 ก.ย. 61
 SAT    ช่างติดตั้งจานดาวเทียม สนใจติดต่อเจ้าหน้าที่ สนใจติดต่อเจ้าหน้าที่
 AIR    ช่างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 16 ส.ค. 61 2 ก.ย. 61
 BBS    ช่างซ่อมบิ๊กไบค์ สนใจติดต่อเจ้าหน้าที่  สนใจติดต่อเจ้าหน้าที่

 

 

ตารางเปิดรุ่น สาขาลาดพร้าว

รหัส

หลักสูตร

รอบวันจันทร์ - วันศุกร์
รอบวันอาทิตย์
BAS    หลักสูตรพื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์ 1 ส.ค. 61 2 ก.ย. 61
VID    ช่างซ่อมโทรทัศน์ - จอ LCD 1 ส.ค. 61 2 ก.ย. 61
COM    ช่างซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์ 1 ส.ค. 61 4 พ.ย. 61
 NET    ช่างคอมพิวเตอร์เครือข่าย 16 ส.ค. 61 2 ก.ย. 61
NBK    ช่างซ่อมโน้ตบุ๊ค  สนใจติดต่อเจ้าหน้าที่ 4 พ.ย. 61
MOB    ช่างซ่อมมือถือและแท๊บเลต  สนใจติดต่อเจ้าหน้าที่ 2 ก.ย. 61
IEE    ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม 3 ก.ย. 61 2 ก.ย. 61
PLC    ช่างโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรล สนใจติดต่อเจ้าหน้าที่ สนใจติดต่อเจ้าหน้าที่
 CCV    ช่างติดตั้งกล้องวงจรปิด สนใจติดต่อเจ้าหน้าที่ สนใจติดต่อเจ้าหน้าที่
SAT    ช่างติดตั้งจานดาวเทียม สนใจติดต่อเจ้าหน้าที่ สนใจติดต่อเจ้าหน้าที่
AIR    ช่างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 16 ก.ค. 61 2 ก.ย. 61
BBS    ช่างซ่อมบิ๊กไบค์ สนใจติดต่อเจ้าหน้าที่  สนใจติดต่อเจ้าหน้าที่

 

 

 


13 กรกฎาคม 2018

ผู้ชม 4867 ครั้ง